/*)*/

Cheap Liverpool Soccer Jerseys Cheap Seahawks Jerseys Game Marshawn Lynch Super Bowl Jersey Coach Discount Outlet Online Baltimore Ravens Jerseys Cheap Clay Matthews Jersey Extra Large Wholesale Nhl Jerseys Coach Outlet Kenosha Cheap Sharks Jerseys Cheap Custom Nhl Jerseys Coach Factory Outlet Stores Online Wholesale Blank Basketball Jerseys Darrelle Revis Jersey M Cheap College Basketball Jerseys Coach Handbags Europe Cheap Goalie Jerseys Cheap NFL Custom Jerseys Buy Cheap Soccer Jerseys Coach Handbags For Fall Custom Baseball Jerseys Cheap Authentic Jerseys Cheap Coach Factory Store Quality Limited Pat McAfee Black Super Bowl Jersey

Bakırcılık

Yazar: netginn. Makale: Osmanlı - Türk El Sanatları, Sanat Kategorileri

3042932603_150fff3f6e

Yayımlanma Tarihi : Haziran 19, 2012 Tarihinde Yorum Yok

Bakırcılık eski yaygınlığını yitirmiştir. İl bakırcılığının en eski örnekleri Sivas müzelerinde sergilenmektedir. Külçe bakır önce küçük parçalar halinde silindirden geçirilerek inceltilir, sonra biçimlendirilir. Biçimlendirmede kazan ve sinilerde dövme, küçük kaplarda çekme tekniği kullanılır. Dövme tekniğinde bakır, ağaç tokmakla dövülür; çekme tekniğindeyse istenilen tahta kalıplara göre tornada çekilir. Süslemeler kakma yada çalma tekniğiyle yapılır. Kakma tekniğinin iki uygulama biçimi vardır. Birinde motifler kap üzerine kazılarak yada oyularak işlenir. Diğerinde ise kabın üzeri bal mumuyla sıvanır, motifler kalemle çizildikten sonra açılan oyuklara asit dökülür. Asidin bakır üzerinde oluşturduğu karalanmalardan yararlanılarak motif işlenir. Çalma tekniğinde motifler demir zımparalarla baskı yapılarak işlenir. Yazılar, bitkisel ve geometrik motifler en yaygın süslemelerdir. Geometrik motiflerde geçmeli daireler, üçgenler, dörtgenler; bitkisel motiflerde yaprak, lale, nar, nar çiçeği ve servi kullanılır.

Ustaların yapıtlarına adlarını, bir din büyüğünün adını yada ayeti yazması gelenektir. Ancak yazıyı motifler arasına yerleştirmek güç olduğundan bu gelenek giderek kaybolmaktadır. Bu tür süslemelere en çok Osmanlı dönemi yapıtlarında rastlanmaktadır.

BAKIRCILIK NEDİR.

Bakırcılık bakırdan eşya yapma sanatıdır.Bakırdan çeşitli alet, avadanlık, silah ve sanat ürünleri yapılması zenaatına da bakırcılık denilir. Bakırcılık hakkında bulabildiğimiz en güzel tarif şudur.”İşlemeci ustalarınca özel tasarlanan şekillerin oyma tekniği ile tekli kalemle bakır üzerine çıkarılması işlemidir. Külçe halinde gelen hammaddeyi levha haline dönüştürüp elde ve tezgahlarda şekillendirerek sanatkarın, tarihten gelen birikim ve ince nakışı ile 104 elden geçirerek ortaya koyduğu bir sanat eseridir.” (.erzincan.gov.tr/index.php?option= )

Bulunması tarih öncesine uzanan bakırın, alet ve silah yapımında kullanılan ilk maden olduğu bilinmektedir. İlk örneklerin Kaldea’da M.Ö. 4000’lerde yapıldığı sanılmakla birlikte bu tarihin daha da geriye gittiği bir gerçektir.( http://tr.wikipedia.org/wiki/ ) Bakırcılık. Nitekim ilk örneklerin Kaldea da olduğuna dair yaygın bilgileri çürüten pek çok sebep vardır. Anadoluda yapılan kazılar bu tarihi çok çok daha eskilere va Kalde’ye değil Anadoludaki yerleşim yerlerine götürmektedir.

BAKIRCILIĞIN TARİHÇESİ

Bakırın bulunması Tarihöncesine dayanır ve alet, silah ve eşya yapımında kullanılan ilk madendir.dünyadaki ilk kez madenciliğin günümüzden yaklaşık olarak 10 bin yıl önce Anadolu’da Çayönü’nde başladığını kanıtlayan bulgular bulunmuştıur., M.Ö.7. bin yılında Çatalhöyük’te bakırın üretilebilmesi için arıtma işlemlerinin yapıldığına dair buluntular bulunmuştur.

Bakır tavlama işelminin yani doğada saf halde bulunan bakır madenini ısıtıp yumuşatarak bakırı işlenir hale getirme usulünün ilk kez Anadolu’da Çayönü, Çatalhöyük ve Suberde yapıldığını kazılar ortaya koymaktadır. Buralardaki kazılar sonucunda M.Ö.7.binyılına ait doğal bakırdan dövme tekniği ile yapılmış iğne, bız, kanca gibi küçük aletler ile bazı süs eşyaları ele geçirilmiştir. Bu arkaeolojik kalıntılar bakırın ilk işlendiği yeri ve tarihi kanıtlayan bulgular olmaktadır.

Metalurji, bakırın eritilmesi ile başlamıştır. Bu yüzden bakırın tarihi, metalurjinin tarihi olarak kabul edilebilir. Metalurji tarihinde en eski tekniği oluşturan dövme tekniği, çeşitli eserlerin yapımında kullanılmış, yüzyıllar ilerledikçe hem dövme usulleri, hem de dövme aletleri geliştirilmiştir. Tunç Çağı’na kadar, taştan yapılmış aletlerin varlığını ve işlevini sürdürürken Tunç Çağı’nda taş aletlerin yerini tunç aletler, Demir Çağı’nda ise tunç aletlerin yerini çelik aletler alarak bu güne kadar gelişimini sürdürmüştür.

Arıtma ve tavlama işlemlerinde sonra madenciliğin ana yapım tekniklerinden ikincisi olan ”döküm”ün bulunuşu izler. Döküm tekniğinin M.Ö.5. bin yılında Eritilmiş madenlerin istenilen biçimlerde hazırlanmış tahta, balmumu, taş ve çoğunlukla kil kalıplara dökülerek dondurulma işlemi şeklinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Dövme tekniğinin gelişiminde tavlama işlemi kadar önemli rol oynar. M.Ö.4. binyılının sonlarında ise, bakıra kalay cevheri kasiterit karıştırılarak ilk ”tunç” alaşımlarının elde edildiği ortaya çıkmaktadır.

TÜRK KÜLTÜRÜNDE BAKIRCILIK

Roma ve Bizans döneminde Anadolu’da gelişmiş maden sanatı atölyelerinin bulunduğunu bu medeniyetlerden elimize ulaşan bulgulardan anlaşılmaktadır. Selçuklularla birlikte birlikte, İslam maden sanatında çok büyük bir gelişme başlar. Selçuklular kap yapım ve işleme teknikleri başarılı bir şekilde uygulanmış pirinç alaşımını bulmayı ve kullanmayı keşfetmişlerdir.Pirincin kullanılmaya başlanması Selçuklular’ın İslam maden sanatına getirdiği en önemli yenilik olarak kabul edilmektedir. Selçuklular’ın maden sanatına getirdiği en önemli yenilik, yüzde 70 bakır, yüzde 30 çinkodan oluşan pirincin her türlü kap yapım ve işleme tekniğinde kullanılmasıdır. Konya, Mardin, Hasankeyf, Diyarbakır, Cizre, Siirt, Harput, Erzincan ve Erzurum bakır madenciliğinde ismi öne çıkan Selçuklu şehirleridir.Anadolu Selçukları’na ait bakır eserlerinin eserlerin herbiri , kap cinsleri, formları, malzemeleri, yapım teknikleri ve süslemeleri bakımından büyük bir çeşitlilik ve olağanüstü bir işçilikle karşımıza çıkmaktadır.Osmanlı İmparatorluğu döneminde bakır madeninin öncelikle savaş sanayii, darphane ve sosyal hayattaki ihtiyaçları karşılamak için maden sanatı atölyelerinde yaygın olarak kullanılmıştır.

Anadolu sanatında önemli bir yeri olan bakır, süslemeye de çok elverişli bir madendir. Günlük kullanımda kap-kacak, takılar, miğferler, kapılarda, kapı süslemelerinde, yapı unsuru olarak kullanılmıştır.

Bakırdan süs,mutfak, araç ve gereç yapımı Osmanlı devrinde de Selçuklu öğretileriyle devam etmiştir. Osmanlı bakırcılığı Selçuklulardan farklı olarak biçim, bezeme, yapım tekniklerinin çeşitliliği bakımından karışık bir çeşitlenmeye gitmiş, çeşitli kültürlerin şekil, forum, bezeme ve yapım teknikleri Osmanlı bakırcılık kültüründe kullanılmıştır. Farklı kültür merkezlerinde ve farklı cografyalarda , farklı kültürlerle çok yönlü ve çeşitli bakırcılık üsluplarının oluştuğu veya birbirilerini etkilediği görülür.Ustovo, Petkova, Üsküp, Piriştine, İştip ve Saraybosna gelirdi. Anadolu’da ise, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin, Diyarbakır, Siirt, Malatya, Elazığ, Erzurum, Trabzon, Giresun, Ordu, Sivas, Tokat, Kayseri, Çankırı, Çorum, Amasya, Kastamonu, Gerede, Konya, Burdur, Denizli, Muğla Kavaklıdere, Afyon, Kütahya, Balıkesir, Bursa, İstanbul ve Edirne madencilik ve bakırcılıkta Önem arzeden Osmanlı şehirleri olmuşlardır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde maden işçiliğine bağlı olarak yaygın kullanım alanı bulan bakır ve bakır alaşımlarının altın-civa karışımı ile kaplanması ise tombaklama olarak bilinir. Tombak sanatı, Selçuklulardan başlayarak altın yerine kullanılmış ve Osmanlılarda doruk noktasına ulaşmıştır.(http://www.istanbulunustalari.com/)

BAKIRCILIK ZENAATİ

Bakır kap yapım teknikleri, ”dövme”, ”dökme”, sıvama (tornada çekme)” ve ”preste basma” olmak üzere dört ana bölüme ayrılıyor. Binlerce yıldan beri uygulanan dövme tekniği, bakır külçeyi çekiçlemek suretiyle şekillendirilen bilinen en eski tekniktir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Çağımız bakırcılığında kullanılan aletler: Kesme makinesi, bükme makinesi, kıvırma makinesi, parlatma makinesi, çekiçler ve tokmaklar, işleme takımları, vida, cıvata ve somunlar, metre, eğe, makas, el testeresi ve keskiler, matkap, zımba, kumpas

GÜNÜMÜZDE BAKIRCILIK

Bakırcılık sanatında Döküm, tornada çekme, preste basma gibi teknikler gelişmiş , bakır mutfak eşyaları yakın zamanlara kadar önemini korumuştur. Ancak, 1950′ den itibaren değişen sosyal yapı ve teknolojik yenilikler yüzünden, alüminyum, plastik gibi ucuz alternatif malzemeler ortaya çıkmış, bu malzemelerin kullanım alanlarının genişlemesi bakırcılığın alanlarını git gide daraltmıştır. Ancak 1970′ li yıllara kadar can çekişmeye başlayan bakırcılık ise turistik talebin el sanatlarında yoğunlaşması üzerine canlanmaya başlamış, bakır eşyalar yemek pişirmek için değil, süs eşyası olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu yeni duruma ayak uydurmaya çalışan bakırcılık artık alet veya mutfak eşyası yapmak yerine daha sanatsal ve görsel bir amaca yönelmiştir.
Kullanımdan ziyade süs eşyası veya Turistik meta olarak üretim yapmaya başlayan bakırcılık bu yüzden de sanatsal ve estetik kaygılar gözeten hatta kendini bu aşama için zorlayan bir sanat dalı haline geldiği gibi, geleneksel el işlemeciliğinin şekillenmesine, kendini geliştirmesine, zevke hitap eden ürünlerin üretilmesine yol açmıştır.

Bakırcılığın turizm amaçlı üretiminde çanlanması aynı zamanda geçerliliğini yitirmiş olan geleneksel bakır üretme ve işleme tekniklerinin de yeniden canlanmasına olanak sağlamış, ihtiyaca değil zevke yönelik bir zenaatcılık hailne dönüşmesine olanak vermiştir.

Otantik restoranlarda bakır mutfak eşyalarla sevisler yapılır olması da bakırcılık ve bakır işleme zenaatinin zevke ve estetiğie yönelmesindeki başarısına canlı ve somut bir örnektir.

Bakırcılık günümüzde ve ülkemizde turizm dışında cami, minare, minber ve büro alemi üretimi, hediyelik bakir esyalar, kapi dekorasyon, sömine restrasyon, turistik otellerde kapali yüzme havuzu, kubbe, çati izalasyon, döküm kapi tokmaklari , kapı kolu, imalati şeklinde çeşitlenebilecek alanlar için de yapilmaktadir. Günümüz bakırcılığında sivama döğme, bakır dökümcülük tekniklerindeki geleneksel imalat yöntemlerini de uygulayarak varlığını sürdürmektedir.

Turistik eşya olması şeklinde Kazan, testi, leğen, tas, tencere, tava, sahan, bakraç, mangal, ibrik, tepsi, saksılık,Nargile,davlumbaz, ocak başı, dekoratif, ürünler,tepsi, kalemlik, mangal,otel ve restorasyon ekipmanları,ocak başı , şömine,pano,ızgara ocakları, minare ve kubbe alemleri, Çaydanlık, semaver, vazo, tepsi, çay-kahve-zemzem takımları, bakır hamam tası, sabunluk ürünleri dövme ve sıvama tekniği ile yapılmaktadır. Sıvamacılık, sıvama makinelerinde yapılır. Kaplara şekil ve motif işlenmesinde kabartma yöntemi uygulanır. Bu işlemde keski kalemi ve darbe kalemi kullanılmaktadır. Anadolu’da geleneksel el sanatları bakır işlemeciliği birçok yörede ve şehirde hala sürmektedir. Cumhuriyet döneminde Erzincan bakırcılık ce bakır işleme alanında önemli atılıma girmiş, bakırdan mutfak , alet, süs ve turistik eşya yapımında başlıbaşına sektörel bir şehir olma hüviyetine yaklaşmıştır. Antep ve yörresinde de son yıllarda özellikle Otantik mutfak eşyası yapımcılığı konusunda bir hareket gözlemlenmektedir.

BAKIR İŞLEME VE SÜSLEME METOTLARI

Bu yazıyı paylaş...

Yorum Yok

Bakırcılık Makalesi için şu anda kapalı.

div class= ?>
Coach Cyber Monday Sales Kate Spade Black Friday 2014 Kate Spade Black Friday 2014 Kate Spade Black Friday Specials Kate Spade Black Friday Sales Kate Spade Cyber Monday Best Deals Kate Spade Best Cyber Monday Deals Chanel Cyber Monday 2014 Chanel Black Friday Sales Chanel Black Friday Sale Chanel Black Friday Online Deals Chanel Cyber Monday Deals Chanel Black Friday Online Deals Chanel Black Friday Chanel Black Friday 2014 Louis Vuitton Black Friday Specials Louis Vuitton Black Friday Online Deals Hermes Cyber Monday Deals Hermes Cyber Monday Deals Prada Cyber Monday Best Deals Prada Cyber Monday Deals Prada Black Friday Online Deals Marc JacobsBlack Friday Deals Marc JacobsBlack Friday Deals Louis Vuitton Black Friday Louis Vuitton Cyber Monday Specials Louis Vuitton Cyber Monday Sales Hermes Cyber Monday Deals Hermes Black Friday Deals Hermes Best Cyber Monday Deals Oakley Cyber Monday Specials Oakley Cyber Monday Specials Oakley Cyber Monday Best Deals Ray Ban Black Friday Specials Ray Ban Cyber Monday Specials Ray Ban Best Cyber Monday Deals Gucci Cyber Monday Deals Gucci Black Friday Online Gucci Cyber Monday Sales Gucci Cyber Monday Sales Gucci Pre Black Friday Sales Louis Vuitton Pre Black Friday Sales Louis Vuitton Cyber Monday Specials Louis Vuitton Cyber Monday 2014 Louis Vuitton Black Friday Sale Nike Air Max Black Friday Online Deals Coach Best Black Friday Deals Michael Kors Black Friday Sales Michael Kors Best Black Friday Deals Michael Kors Black Friday Online Michael Kors Black Friday Online Michael Kors Black Friday Sales Christian Louboutin Cyber Monday Deals Christian Louboutin Cyber Monday Best Deals Christian Louboutin Black Friday Christian Louboutin Pre Black Friday Sales Christian Louboutin Black Friday 2014 Christian Louboutin Black Friday Deals Air Max Best Black Friday Deals Hermes Black Friday Sales Hermes Black Friday 2014 Oakley Black Friday Oakley Cyber Monday 2014 Oakley Black Friday Online Oakley Black Friday Sale Prada Black Friday Online Deals Marc JacobsBest Cyber Monday Deals Canada Goose Cyber Monday Sales Canada Goose Black Friday The North Face Black Friday Sale The North Face Cyber Monday Sale The North Face Cyber Monday Sales UGG Boots Cyber Monday Sales UGG Boots Cyber Monday Sale UGG Boots Best Black Friday Deals UGG Boots Black Friday Deals UGG Boots Black Friday Online Deals The North Face Best Black Friday Deals The North Face Cyber Monday Deals The North Face Cyber Monday Best Deals Canada Goose Cyber Monday Deals Canada Goose Cyber Monday Deals Canada Goose Best Black Friday Deals Hermes Pre Black Friday Sales Hermes Black Friday Online Deals Hermes Cyber Monday Sales Hermes Black Friday Sale Prada Cyber Monday Specials Prada Best Black Friday Deals Prada Black Friday Online Prada Cyber Monday Deals Prada Cyber Monday Deals Marc JacobsBlack Friday Marc JacobsPre Black Friday Sales Marc JacobsBest Cyber Monday Deals Marc JacobsBlack Friday Online Marc JacobsCyber Monday Best Deals Gucci Pre Black Friday Sales Gucci Black Friday Online Deals Gucci Black Friday 2014 Hermes Pre Black Friday Sales Hermes Pre Black Friday Sales Hermes Black Friday Deals Prada Cyber Monday Best Deals Prada Pre Black Friday Sales Prada Cyber Monday 2014 Marc JacobsBlack Friday Sale Marc JacobsCyber Monday Sales Air Jordan Pas Cher Jordan Pas Cher Air Max Pas Cher Air Max Bw Christian Louboutin Paris Saint Francois Longchamp UGGs Pas Cher Moncler Jas Outlet Peuterey Bonnet Moncler Pas Cher Moncler Doudoune Kinder UGGs Moncler Homme Jordan Chaussure Air Max One Air Max Moncler Soldes Chaussure UGG Chaussures UGG borse gucci Goedkope Woolrich Jassen Woolrich Jas Canada Goose Amsterdam Moncler Muts Parajumpers Norge Canada Goose Bergen UGG Australia Norge Parajumper Canada Goose Home Peuterey Uomo Giubbotti Woolrich Louis Vuitton Spaccio Peuterey Piumini Moncler UGG Outlet Italia UGG Roma Nike NFL Jerseys Nike elite NFL Jerseys Wholesale NFL Jerseys cheap nfl jerseys paypal Vikings Jerseys Jerseys Wholesale cheap jerseys cheap jerseys nfl cheap jerseys online NFL Jerseys Online Cheap NFL Jerseys Jimmy Choo Cyber Monday Sales Jimmy Choo Black Friday 2014 Jimmy Choo Black Friday Online Deals Jimmy Choo Black Friday Celine Best Black Friday Deals Cheap Jerseys Cheap NFL Jerseys Cheap Jerseys Wholesale Jerseys Wholesale NFL Jerseys Supply MLB Jerseys Cheap NFL Jerseys Paypal Nike NFL Jerseys Wholesale Nike NFL Jerseys Supply MLB Jerseys China Baseball Jerseys Baseball Jerseys Cheap Cheap NFL Jerseys China Wholesale Jerseys Free Shipping Cheap NFL Jerseys Paypal New Nike NFL Jerseys Cheap MLB Jerseys MLB Jerseys Cheap Cheap NFL Jerseys Paypal Baseball Jerseys Wholesale Cheap Jerseys Wholesale Baseball Jerseys Custom MLB Jerseys China NBA Jerseys Cheap Baseball Jerseys Wholesale Baseball Jerseys For Sale Baseball Jerseys Custom Cheap NBA Jerseys NBA Jerseys Cheap Wholesale Jerseys China Wholesale Jerseys China Cheap Jerseys Online Cheap Jerseys 90 Nike NFL Jerseys 2014 Jerseys Supply Wholesale Jerseys Paypal Jerseys For Cheap Jimmy Choo Cyber Monday Deals Jimmy Choo Black Friday Sales Celine Black Friday Specials Celine Black Friday Celine Black Friday Online Deals Celine Cyber Monday Sales Celine Black Friday Online Celine Black Friday Online Celine Black Friday Sales Celine Cyber Monday 2014 Celine Best Cyber Monday Deals Marc Jacobs Pre Black Friday Sales Marc Jacobs Cyber Monday Sale Marc Jacobs Black Friday Online Marc Jacobs Cyber Monday Sale Marc Jacobs Cyber Monday Deals Marc Jacobs Black Friday Sales Marc Jacobs Black Friday Sales Marc Jacobs Black Friday Hermes Cyber Monday Sales Hermes Cyber Monday Sales Hermes Black Friday Online Hermes Cyber Monday 2014 Hermes Black Friday Sales Prada Best Black Friday Deals Prada Pre Black Friday Sales Prada Black Friday Sale Prada Cyber Monday Deals Prada Black Friday Specials Prada Black Friday Prada Black Friday Online Christian Louboutin Black Friday Deals Christian Louboutin Cyber Monday Sales Christian Louboutin Black Friday Sale Christian Louboutin Best Cyber Monday Deals Christian Louboutin Black Friday Deals Christian Louboutin Black Friday Christian Louboutin Best Cyber Monday Deals Christian Louboutin Cyber Monday Sales Christian Louboutin Black Friday Deals Christian Louboutin Cyber Monday Best Deals Coach Black Friday Sale Coach Black Friday 2014 Coach Cyber Monday Deals Coach Cyber Monday 2014 Coach Cyber Monday Sales Coach Black Friday Online Coach Black Friday Coach Black Friday 2014 Cheap Jerseys Elite MLB Jerseys China Cheap NFL Jerseys Wholesale NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys 2014 Baseball Jerseys For Sale Baseball Jerseys Custom NFL Jerseys Free Shipping Cheap Jerseys Wholesale NFL Jerseys From China Cheap NFL Jerseys Wholesale NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Outlet Wholesale NFL Jerseys Cheap Basketball Jerseys Michael Kors Black Friday Online Deals Michael Kors Cyber Monday 2014 Michael Kors Best Cyber Monday Deals Michael Kors Black Friday Specials Michael Kors Cyber Monday 2014 Michael Kors Cyber Monday Sale Michael Kors Black Friday Specials Nike Air Max Black Friday Online Nike Air Max Black Friday Sale Nike Air Max Black Friday 2014 Nike Air Max Cyber Monday Best Deals Nike Air Max Black Friday Sale Nike Air Max Black Friday Sale Nike Air Max Black Friday Deals Nike Air Max Pre Black Friday Sales Gucci Black Friday Specials Gucci Black Friday 2014 Gucci Black Friday Sales Gucci Black Friday Specials Gucci Best Cyber Monday Deals Gucci Black Friday 2014 Canada Goose Cyber Monday Specials Canada Goose Cyber Monday Deals Canada Goose Black Friday Sales Canada Goose Black Friday Sales Canada Goose Pre Black Friday Sales Canada Goose Black Friday Online Canada Goose Cyber Monday Sales

Cheap Liverpool Soccer Jerseys Cheap Seahawks Jerseys Game Marshawn Lynch Super Bowl Jersey Coach Discount Outlet Online Baltimore Ravens Jerseys Cheap Clay Matthews Jersey Extra Large Wholesale Nhl Jerseys Coach Outlet Kenosha Cheap Sharks Jerseys Cheap Custom Nhl Jerseys Coach Factory Outlet Stores Online Wholesale Blank Basketball Jerseys Darrelle Revis Jersey M Cheap College Basketball Jerseys Coach Handbags Europe Cheap Goalie Jerseys Cheap NFL Custom Jerseys Buy Cheap Soccer Jerseys Coach Handbags For Fall Custom Baseball Jerseys Cheap Authentic Jerseys Cheap Coach Factory Store Quality Limited Pat McAfee Black Super Bowl Jersey